Blogia
colorblau

Vidres fotònics podrien substituir a la fibra òptica

 Un grup d’investigadors liderats per Francisco Guitián col·laboren amb la universitat de Física de Vigo i l’ escola òptica de la USC per estudiar uns vidres fotònics. Aquets impedexen la circulació de la llum totalmen a causa de la seva estructura. Tot hi això aquesta es pot modelar i aconseguir axí dirigir la llum. Això eliminaria els electrons com a principals transmissors d’informació ja que els fotons viatjerien a una velocitat molt més elevada.

 El problema d’aquets materials és la seva díficil fabricació ja que es nessecita manipular-los a escales nanomètriques i es nesseciten materials molt concrets.

 Aquest nou material té multiples usos com transmetre informació, el·laborar teixits per evitar els Raig X i construir millors detectors de metalls. També es podrien instalar als chips de l’ordenedor per aconseguir més  velocitat.

Vidre fotònic

0 comentarios