Blogia
colorblau

Un pas cap als motors mol·leculars artificials

Un pas cap als motors mol·leculars artificials

Un estudi realitzar en Science demostra que es possible utilitzar l’energia del moviment d’una mol·lècula d’hidrogen per moure una màquina. El descobriment  obre la porta a la possibilitat de desenvolupar motors mol·leculars que extreguin energia d’aquesta manera.

Processos com el moviment dels fluids, la intensitat de les senyals electromagnètiques i la composició química estan subjectes a fluctuacions aleatòries que es coneixen com a soroll. Se sap que es pot recollir l'energia procedent d'aquest soroll, ja que en la naturalesa es donen processos en els què això passa.

Ara, un equip de científics liderats per l'espanyol José Ignacio Pascual, responsable del grup de nanoimagen del centre nanoGUNE de Sant Sebastià, ha descobert que el moviment aleatori (el soroll) d'una molècula d'hidrogen pot causar el moviment periòdic d'un oscil·lador mecànic .

“"Això significa que la molècula més petita possible, la d'hidrogen, està 'empenyent' un oscil · lador 10 trilions de vegades més massiu", explica Pascual.

L'experiment es va desenvolupar tancant la molècula en el petit espai entre una superfície plana i la punta afilada d'un microscopi de força atòmica. Aquest microscopi utilitza el moviment periòdic d'una punta situada a l'extrem d'un oscil·lador mecànic molt sensible. El moviment aleatori de la molècula exerceix força contra la punta, fent que oscil·li.

L'oscil·lació de la punta, al seu torn, modula el moviment de la molècula d'hidrogen. Això dóna lloc a una 'dansa' sincronitzada de totes dues, en la qual la punta es mou en el seu oscil·lació a distàncies més llargues que la grandària de la molècula, usant l'energia extreta del soroll.

Per induir el moviment de la molècula d'hidrogen, Pascual assenyala que "es van fer passar corrents elèctriques a través de la molècula".

Segons Felix von Oppen, un altre dels autors del treball, "un aspecte prometedor dels resultats és que podrien ser considerats en el disseny de motors moleculars artificials que extrauria l'energia d'ambients amb soroll". 

Oriol Casas

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_molecular

http://noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia/

0 comentarios