Blogia
colorblau

Corroboren que alguns atacs epilèptics no s'originen a les neurones

Corroboren que alguns atacs epilèptics no s'originen a les neurones

Normalment, els atacs epilèptics es produeixen perquè algunes neurones del cervell es tornen excessivament actives. Però, s’ha fet un estudi dirigit per neurocientífics d’Estats Units que afirmen que aquests atacs poden ser provocats per cèl.lules que no són neurones sino cèl.lules glials. Els principals tipus de cèl.lules glials són els astròcits que constitueixen, aproximadament, la meitat de cèl.lules que tenim al cervell i ajuden a les neurones a formar conexions entre sí. Gràcies a l’estudi dels neurocientífics s’ha descobert que també poden realitzar funcions importants, com ara, ajudar a les neurones a comunicar-se.  En estudis anteriors es va poder comprovar que les cèl.lules glials es tornen hiperactives durant els atacs epilèptics però no estava del tot clar si aquesta hiperactiviat era el que produia l’atac o si només reaccionaven a la hiperectivitat de les neurones. Finalment, després de varis estudis s’ha pogut detectar que en les cèl.lules glials es provoquen els atacs.

Un exemple pràctic seria el cas de les mosques de la fruta. Uns cientifics van identificar una mutació en les cèl.lules glials que fa que les mosques siguin molt més propenses a sufrir atacs epilèptics. Les mutacions com aquesta influeixen a la comunicació entre cèl.lules glials i neurones i com a conseqüència les neurones es tornen molt més excitables. Aquesta excitació fa a les mosques més propenses a experimentar atacs epilèptics en resposta a estímuls ambientals, com les temperatures extremes.
Aquest és el primer cop que s’ha demostrat en éssers vius que les mutacions a les cèl.lules glials provoquen atacs.

 

Júlia Ayats, Marx

Links: http://noticiasdelaciencia.com/not/6398/corroboran_que_algunos_ataques_epilepticos_no_se_originan_en_neuronas/

         http://cienciaylocura.net/2013/02/17/corroboran-que-algunos-ataques-epilepticos-no-se-originan-en-neuronas/

0 comentarios