Blogia
colorblau

TÈCNICA QUE PERMET VEURE EL DESARROLLAMENT DEL TÒRAX HUMÀ

TÈCNICA QUE PERMET VEURE EL DESARROLLAMENT DEL TÒRAX HUMÀ

Fins ara, s’ha estudiat poc i se sap poc sobre el desarrollament del tòrax al llarg del cicle vital humà a causa de la seva commplexitat en la corvatura de les costelles, els molts elements anatòmics... las imatges mèdicas en 3D han permès visualitzar la caixa toràcica però amb escassos detalls dels seus rasgos, corvatura, els espais entre elles i la columna vertebral.

La revista "Plos one" ha publicat un estudi en el qual mitjançant morfometria geomètrica 3D ha examinat com canvia el tòrax en forma i tamany al llarg del temps per comprovar si es vritat el que diuen alguns estudis de que la forma i funció toràcica s’adquireix a la edat dels dos anys.

En aquest estudi s’ha pogut comprovar que el creixement i la forma de la regió toràcica inferior i superior d’un adult s’estableix i finalitza mes tard del que s’esperava i que aquest està relacionat amb els diferents sistemes de maduració del sistema respiratori, digestiu i locomotor. En un infant la caixa toràcica la té en forma "piramidal" i en un adut en forma de "barril".

Els resultats obtinguts en aquest estudi són rellevants en la medecina evolutiva ja que ha cuantificat per complet el desarrollament i creixament normal del tòrax complet d’un humà adult en 3D. Aquest estudi també entra en el camp de la evolució ja que el nostre tòrax passa a tenir forma de tòrax de homini cuan som infants a tenir un tòrax desarrollat.

http://noticiasdelaciencia.com/not/8783/una_tecnica_3d_permite_ver_con_detalle_el_

desarrollo_del_torax_en_humanos/

Joel Alfaro 

0 comentarios