Blogia
colorblau

Divisió sexual del treball en els grups neandertals

Divisió sexual del treball en els grups neandertals Les estries en les dents femenines i masculins dels adults fan pensar que realitzaven tasques diferents.

Les comunitats neandertals dividien algunes de les seves tasques segons el seu sexe. Aquesta és una de les principals conclusions a les quals ha arribat un estudi elaborat pel Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i publicat en la revista "Journal of Human Evolution". Aquest treball, que ha analitzat 99 dents incisives i canins de 19 individus de tres jaciments diferents (El *Sidrón a Astúries, L’*Hortus a França i *Spy a Bèlgica), desvetlla que les estries dentals presents en els fòssils femenins segueixen un mateix patró, diferent a l’oposat en els individus masculins.

Les anàlisis mostren que tots els individus neandertals, independentment de l’edat, tenien estries culturals, associades a la seva manera de vida, en les peces dentals. “Això es deu al costum d’aquestes societats, com ocorre en alguns pobles actuals, d’usar la boca com una tercera mà en tasques com la preparació de les pells i el trossejat de carn, per exemple”, explica l’investigador del CSIC Antonio Roses, del Museu Nacional de Ciències Naturals.

“El que hem descobert ara és que les estries detectades en les peces dentals de les dones adultes són més llargues que les oposades en els homes adults. Per això suposem que les tasques que realitzaven eren diferents”, puntualitza Roses.

Unes altres de les variables analitzades són els petits *salts de l’esmalt *dental. Els individus masculins presenten major quantitat de *marcas en l’esmalt i la dentina de les peces superiors, mentre que en els femenins aquestes imperfeccions apareixen en les inferiors.

No és clar encara quines activitats corresponien a les dones i quins als homes. No obstant això, els autors de l’estudi apunten que, igual que en les societats caçadores recol·lectores modernes, les dones, podrien haver-se encarregat de la preparació de les pells i l’elaboració de les vestimentes. El retoc dels talls de les eines de pedra, expliquen, sembla haver estat una tasca masculina.

“Malgrat tot, creiem que l’especialització del treball segons el sexe dels individus probablement es limités a unes poques tasques, ja que és possible que tant homes com a dones participessin d’igual manera en la caça de grans animals”, afegeix la investigadora del CSIC Almudena *Estalrrich, del Museu Nacional de Ciències Naturals.

“L’estudi dels neandertals ha aportat nombrosos descobriments en els últims anys. Hem passat de pensar en ells com a éssers poc evolucionats, a saber que cuidaven als malalts, enterraven als seus morts, menjaven marisc i, fins i tot, tenien característiques físiques diferents a les esperades: els hi havia pèl-rojos, i de *pell i ulls clars. Fins ara pensàvem que la divisió sexual del treball era típica de les societats sapiens, però això sembla que no és així”, conclou l’investigador del CSIC.

Edu Ruiz

0 comentarios