Blogia
colorblau

La perillositat volcànica a Gran Canaria

La perillositat volcànica a Gran Canaria

Des de fa 11000 anys ja sa determinat un mapa de perillositat de l’illa respecte els volcans, l'estudi demostra que l'àrea de major activitat volcànica és una de les zones més poblades del nord-est de l'illa, que en el període analitzat ha patit 24 erupcions. L'equip responsable de l’estudi ha definit amb gran exactitud els límits de les diferents unitats volcàniques (con, lava i piroclasts de dispersió horitzontal), amb criteris geomorfològics i estratigràfics. Les dades que ofereixen ara els científics permeten millorar l'avaluació de la magnitud i estil de futures erupcions en aquesta àrea. Una de les zones més poblades al nord-est de l'illa ha tingut la major activitat volcànica durant els darrers 11.000 anys i, per tant , és previsible que en el futur continuï l'activitat volcànica. No obstant això, no es pot predir el moment en què es produirà una erupció: Tot i que sí que és determinable on hi ha una major perillositat futura. Els nous resultats ressalten que durant l'Holocè es van produir tres grups d'activitat volcànica "separats per quatre períodes d'inactivitat". Segons els estudis arqueològics, el període d'erupcions més recent va afectar els assentaments prehistòrics humans de l'illa. No obstant, els investigadors expliquen que en l'actualitat "el nombre de centres eruptius augmenta i els períodes d'inactivitat volcànica són cada vegada més curts" . D'aquesta manera, també adverteixen que durant els darrers 11.000 anys "la quantitat de magma emès i l'explosivitat de les erupcions han anat en augment".

Narcís Homs

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Mapa/peligrosidad/volcanica/Gran/Canaria/elpepusoccie/20100119elpepusoc_8/Tes

0 comentarios