Blogia
colorblau

La acidificació del mar altera el cicle marítim del nitrogen

La acidificació del mar altera el cicle marítim del nitrogen

 

S’ha fet un estudi sobre el cicle del nitrogen i s’ha vist que aquest, degut a la acidesa, està canviant. El nitrogen és un dels components bàsics per a la supervivència dels éssers vius en el mar, ja que, és un component bàsic per a la formació de proteïnes.

Es preveu que l’acidesa del mar comportarà molts efectes sobre els ecosistemes marins, però molts dels efectes que es podrien produir són imprevisibles. L’aigua marina ha esdevingut més àcida tant que en un segle l’acidesa ha augmentat una dècima de grau de pH. Ja ha arribat a corroir les conquilles dels animals marins més delicats, mol·luscs i corals blancs d’aigua profunda.

Es van fer 6 experiments que consistien es observar l’oxidació de l’amoníac derivat de l’acidificació  oceànica. Quan els investigadors van augmentar l’acidesa les taxes d’oxidació d’amoníac van disminuir.

L’acidesa del mar ja ha augmentat prop del 32% des d’èpoques preindustrials i es creu que per al 2100 s’incrementarà en 130%, la qual cosa po dria tenir un impacte potencialment catastròfic en la vida marina.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7937000/7937240.stm

Martín Dans

 


 

0 comentarios