Blogia
colorblau

Com serà el nou supercontinent?

Molts estudis han intentat resoldre la pregunta però és molt difícil saber amb exactitud com serà. L’últim, Pangea, la ciència no havia aconseguit trobar cap constant que es repetís en la formació de tots ells. Justament això és el que sembla haver trobat un grup de geòlegs de la Universitat de Yale.

Fins avui, d’una banda teníem la teoria de la introversió, la qual postula que els supercontinents es van formant cíclicament sobre la regió del que els va precedir per una altre banda tenim la hipòtesi de la extraversió que diu el contrari, que les noves grans masses continentals es formen just al costat oposat del planeta respecte a les anteriors. I ara a aquests dos models, que només es repeteixen en alguns casos, toca sumar el desenvolupat pels nostres geòlegs de Yale segons el qual els supercontinents s’originen a un angle de 90 graus de distància dels anteriors.
Batejat amb el nom de “orthoversion”, la hipòtesi es basa en l’anàlisi del magnetisme de roques antigues i el veritablement interessant és que per primera vegada comptem amb un model que es repeteix. Han aconseguit saber que al llarg de la història tots els supercontinents s’han format a uns 90 graus respecte al supercontinent anterior. Per exemple, segons els mesuraments realitzats, la supermassa de terra Pangea es va formar a uns 90 graus respecte a la predecessora Rodinia, i Rodinia també es va originar a 90 graus de Nuna, el supercontinent anterior.

Segons el nou model, el nou continent tindria l’aspecte que es veu en la imatge, on el continent nordamericà s’ha desplaçat al nord provocant la desaparició de l’oceà Àrtic i el mar Carib per fusionar finalment Asia. Precisament per la unió entre ambdós continents aquest supòsit proper supercontinent ha estat anomenat amb el nom de “Amasia”. Tot i que ja va existir un model que deia que els dos contintents es fusionaven, per tant l’hauríem d’anomenar “nova Amasia”.

Aquest estudi ha aconseguit trobar el que semblava impossible, un patró en la formació d’aquests anomenats supercontintents, això té una importància molt gran ja que tots els éssers vius vivim sobre els continents.

Extret de: http://alt1040.com/2012/02/como-sera-el-proximo-supercontinente-de-la-tierra

Pau Pallarès.

0 comentarios